Blog > Články > Zkouška z Provozních Předpisů

Zkouška z Provozních Předpisů

Kategorie: Články, 2007-09-21 15:26

Mám úspěšně za sebou první ze série zkoušek ke splnění kurzu řidiče tramvaje. Provozní předpisy aneb zákon o drahách č. 266/1994 Sb. Provozní Předpis D1/2 Dopravní a návěstní předpis pro tramvaje.
Zkouška se skládala z dvou částí : písemnou (test) a ústní. Test obsahoval 30 otázek s jedinou správnou odpovědí (možnosti a - c) a ústní část se mohla točit okolo čehokoliv, co bylo v předpisech napsáno a museli jsme o tom srozumitelně mluvit a znát všechny možné situace, abychom jsme se uměli v kritický moment v praxi správně rozhodnout (podle předpisů).

Já osobně jsem se na zkoušku dlouho připravoval, vlastne od úplného začátku kurzu jsem si předpisy četl a učil, pak jsem přešel na ty testy, což bylo 195 otázek, které jsem se prostě naučil nazpaměť. Nakonec jsem se učil o dané problematice mluvit, abych nepletl páté přes deváté a nezapomínal na důležité věci, nevracel se pak zpět a tím se do problému nezamotával.

V 7:03 přišel do učebny p. Bazger, který nám rozdal odpovídací archy a pak následně i listy otázek. Ikdyž jsem věděl již podle vzhledu otázky jaká bude odpověď, přečetl jsem je doslovně dvakrát, pak jsem se několikrát přesvědčil, že zaškrtávám u dané otázky správnou odpověď. Po odpovězení na všechny otázky jsem to ještě překontroloval a byl jsem i tak za 15 minut hotový. Výsledek písemné části jsme se měli dozvědět při ústní.

Když nastala půl devátá vešel do místnosti p. Houška a řekl : "Pan Chodounský půjde se mnou". Sákriš, šel jsem jako úplně první na řadu. Vešli jsme do místnosti, kde seděl vedoucí vozovny Hloubětín (můj budoucí nadřízený) a můj intruktor z jízd. Otázky ale kladl p. Houška. (Tato část bude hlavně pro zasvěcené) Otázky byly například : co je to zajišťovací výhybka, jaké jsou druhy. Co je to uzamčení výhybky. Jak poznáme neuzamykatelnou výhybku. Jak se zachováme, když musíme vozem zastavit na zajišťovací výhybce, kterou jsme řezali. Co musíme udělat, když na výhybce budeme chtít měnit směr a co je vlastně změna směru a kdy jí provádíme. Prošli jsem nějaká návěstí, hlavně přednosti KT - T, měl jsem vyjmenovat, které typy patří do skupiny KT. Proč tedy ne 14T, když jsem ji nejmenoval, jestli jsem na ní náhodou nezapoměl. Co je to za návěstí Bezpečnostní zastavovací místo, jaké jsou druhy, co se u nich musí udělat a kde jsou. Co děláme při rozpojování vozů, co musíme hlavně zkontrolovat. Tohle jsem nevěděl: musíme zkontrolovat, jestli jsou zabrděné brzdiče, aby se nám tramvaj po rozpojení nerozjela! Jaký postup je při sunutí u dvojice vozů. Co musíme vyplnit při nehodě, co hlásíme když se stane nehoda, co vůbec vlastně děláme při nehodě. A nakonec se zeptal na návěsti dávané píšťalkou. Teda byl to záhul, prý jsem tam byl 40 minut. Když jsem pak tak pozoroval ostatní, tak se tam ani tak dlouho nezdrželi. Nastala totiž ta nepříjemná situace, že se asi ke zkoušejícímu dostalo, že mám o tramvaje zájem, tak že by si mě mohl vyzkoušet, kolik toho tedy doopravdy umím.

Když jsem se pak bavil s instruktorem na jízdu, tak říkal, že p. Houška o mě prohlásil, že jsem byl šikovný a chytrý a že prý si mě vyžádá i na linkové vedení, protože mu řekl instruktor, že umím i autobusy...takže to předpokládám taky nebude jednoduché :D

Z těch 15 co nás je, neudělali 3 lidi. Mezi nimi byl i kolega, co chce jít se mnou do Hloubětína. Opravný pokus - již jen ústní - mají příští čtvrtek 27.9 před zkouškou z Linkového vedení. Takže v jeden den mají opravu z Předpisů, Linkové vedení, Tarif a smluvní podmínky a odpoledne je ještě přezkoušení z Pravidel silničního provozu.

Předchozí článek || Další článek
Stránka vygenerována za: 0.0029 sec
Počet dotazů na databázi: 5
administrace