Blog > Články > Černý pasažér

Černý pasažér

Kategorie: Články, 2016-11-12 13:27

Když chci v zastávce Vozovna Střešovice zavřít dveře, všimnu si v zrcátku, že ve čtvrtých dveřích stojí nakročená blonďatá dívka, která hledí dovnitř vozu a jakoby na někoho čeká. Začnu dávat výstrahu, jestli si uvědomí, že ji dveře nejspíše skřípnou a po pár vteřinách čekání dveře pouštím. Přijde mi divné, že se tyto čtvrté dveře vůbec nezavřely. Mrknu do kamer a vidím tam zápasící dva muže, jeden se křečovitě drží křídel dveří a brání jejich zavření.

Otevřu všechny dveře a jdu se podívat, co se tam děje. Blondýnku najdu stojící nerozhodně na perónu, hledíc na svého přítele, který se zoufale snaží uniknout z tramvaje. Brání mu v tom rozložitý revizor. Ten ho drží zezadu kolem ramen a tiskne ho tělem na křídlo dveří. Mladík vydává vzdechy, jak se ze všech sil snaží protáhnout okolo, ale se svým tělesným vzrůstem a nevýhodnou pozicí nemá šanci. Pouští se tedy dveří a na oko upouští od svého plánu uniknout. Oslovuji revizory, jestli potřebují asistenci policie. Revizor jen odvětí, že ten člověk se asi zbláznil. V tu chvíli mladík vycítí, že pozornost revizora polevila a rychlým úskokem se snaží vystoupit. Opět nemá šanci. Revizor ho zachytí za pravé rameno, obejme a přitiskne na dveře a pomalu vtáhne zpět. Odcházím informovat dispečink o situaci.

Tramvaj byla velmi slušně naplněná. Zajímavé na tom bylo, že tahle scénka vlastně nikoho nezajímala. Nikdo se mě nezeptal, proč stojíme a kdy pojedeme, každý si hleděl svého a nikdo se nesnažil počínání revizorů nijak komentovat či natáčet. To druhý revizor si právě počínání mladíka natáčel na telefon.

Informoval jsem dispečink o konfliktu cestujícího s revizory a to mi brání v odjezdu ze zastávky. Musel jsem tuto povinnost splnit, protože jsem nabral touto událostí již větší zpoždění než 3 minuty a takové zdržení je už potřeba dispečerům zdůvodnit. Dispečer se mě zeptá, zda si revizoři přejí přivolání policie. V tu chvíli si uvědomím, že mi vlastně neodpověděli na moji otázku, protože je vyrušil ten nezdařený mladíkův pokus. Odběhnu se tedy ještě zeptat, ja to s nimi vypadá. Revizoři zatím mladíka úplně zpacifikovali a ten se již o nic nesnažil, mohl jsem odjet. S 5 minutovým zpoděním jsme vyrazili na cestu k Bílé Hoře. Blondýnka zůstala na zastávce, nesnažila se ani nastoupit, když viděla, že nyní se už dveře zavřou a tramvaj ji s jejím přítelem odjede.

Na Bílé Hoře už jen mladík někam telefonoval. Revizoři si zavolali policii. Ten revizor, který si celou situaci natáčel, se mi pak přišel podepsat do výkazu a řekl mi, že ani ta slečna neměla jízdenku, ale ta bez odmlouvání zaplatila. Když přišel na řadu její přítel, zaplatit pokutu odmítl a tak se ona nabídla, že to zaplatí za něj. On opět odmítl a právě u Vozovny Střešovice se snažil utéct. Teď volal právníkovi. Za chvilku přijela policie, všichni tři si pak vystoupili a něco spolu řešili, to už jsem musel popojet na konečné, abych nepřekážel další tramvaji za mnou.

Mladík se právě radí s právníkem, revizor čeká na příjezd policie.

Mladík se stejně musel policistům legitimovat a ti předali informace revizorům do protokolu. Při jednání s policisty si prý vše natáčel. Pak se revizoři vrátili do mé tramvaje a mladík přešel do nástupní zastávky a chtěl jet zpět do centra. Neustále telefonoval a zajímalo mě, jestli se odváží opět nastoupit do mé tramvaje. Celou dobu tam chodil okolo moderního automatu na jízdenky, který již bere i platební karty, přesto si novou jízdenku nekoupil a s mojí tramvají neodjel, předpokládám, že jel tou za mnou - opět na černo. Pro některé cestující je to prostě sport.

Předchozí článek || Další článek
Stránka vygenerována za: 0.0030 sec
Počet dotazů na databázi: 5
administrace